ChassiDrive


SVABO-CHASSIDRIVE är en kompletteringsutrustning till
SVABO-LIFTEN som gör det möjligt att köra fordonet från
arbetskorgen med max hastighet 2.5 km/tim (0.7 m/sek)
fram eller bak. (Kan även utrustas för körning med max
hastighet 5 km/tim (1.4 m/sek).

SVABO-CHASSIDRIVE monteras på SVABO-LIFTAR som manövreras
utan stödben, helt eller inom ett begränsat område.

En SVABO-LIFT med SVABO-CHASSIDRIVE
- En enmansbetjänad liftbil som minskar montörskostnaderna
jämfört med den tidigare vanligaste sammansättningen med två
man och konventionell liftbil.