Svabo Kaross är den ledande tillverkaren av kundanpassade specialkarosser
i landet.
Den positionen har vi nått genom mångårig erfarenhet av att utveckla,
konstruera och bygga karosser för en mängd olika tillämpningar där
funktion och livslängd är högt ställda.

Vår kunskapsbas utökas hela tiden och vi utför allt fler spännade och
avancerade projekt åt olika kundkategorier.
Våra största kunder finns i järnvägsbranschen, både i Sverige och
internationellt, samt energibolag, kommuner och privata företag.
Kunden står alltid i centrum och bestämmer själv hur just deras produkt
ska se ut och därför är många av våra kundrelationer långvariga.