Tillsammans med SRS Sjölanders har vi byggt olika typer av spåbundna järnvägsfordon, såsom motortrallor för snöröjning av järnväg och lok för underhåll av tunnelbana.

För mer information om järnvägsfordon kontakta oss.