Ett TMA-fordon från oss kan utrustas med ett fast flak,
lastväxlare, kran, varningsutrustning, förvaringsskåp
och annan utrustning som behövs för arbete på väg.

TMA-Fordonet kan byggas helt enligt kundens önskemål vad
gäller storlek på flak, val av kran, chassi, utrustning med mera
så att den passar kunden till fullo.

TMA-skyddet används för att förhindra allvarliga skador
hos förare och vägarbetare vid arbete på eller längs med vägar.